Energetické štítky možná nebudou potřeba

Zavedení povinnosti zpracovávat a dokládat průkazy vyplývají z implementace evropské směrnice o energetické náročnosti budov. Tato směrnice byla přenesena do zákona o hospodaření energií. Od 1. ledna 2013 pak začala platit povinnost mít průkaz při prodejích a pronájmech budov.


Po zvážení všech dopadů a přínosů zpracovávat průkazy za první čtvrtletí roku 2013 se ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba rozhodl rozšířit stávající ustanovení v zákoně, a dát možnost informovat o energetické spotřebě budovy pomocí vyúčtování. Brusel na takovouto alternativu nemyslel, i když má stejnou informační hodnotu jako průkaz a není potřeba za tuto informaci platit, řekl ministr. V navrhované úpravě zákona bude tato možnost rozšířena i pro vlastníky budov, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníky jednotky v případech prodejů a pronájmů budov. Navrhovanými změnami chceme pomoci hlavně vlastníkům starších rodinných domů a bytů, kterých se povinnost pořízení energetických štítů obzvlášť dotýká, prohlásil ministr Kuba.


V dalším bodě navrhuje ministr odstranit zbytečnou administrativu, kterou musejí podstoupit majitelé památkově chráněných budov a budov v památkových zónách. Nově nebude potřeba dokládat tuto skutečnost, která je zřejmá z katastru nemovitostí, závazným stanoviskem orgánů památkové péče. Po důkladné analýze současného stavu jsme dospěli k závěru, že pro naplnění rámce směrnice, to je ochrana zákazníka, je dostatečné umožnit dotčeným stranám zvolit si doložení energetické spotřeby budovy průkazem nebo vyúčtováním dodávek energií za uplynulé tři roky, uvedl ministr Kuba. Tímto opatřením zajistíme povinné poskytování informací o energetické náročnosti budovy, ale zároveň dáme občanům možnost volby. To je, podle mého názoru, racionální přístup k evropským předpisům, dodal.23.4.2013