Archeologický výzkum u Janáčkova divadla

Díky stavbě podzemních garáží před Janáčkovým divadlem v Brně se objevují zajímavé archeologické nálezy. Kromě očekávaného švédského zákopu z roku 1645 byl objeven středověký příkop včetně pozůstatků dřevěné brány a dřevěné stavby, zřejmě hospodářského charakteru.
Dále byla objevena rozsáhlá, částečně zděná stavba, jejíž funkce zatím není známá, vápenka a malá cihelna z 13. století, s pecí s tahovým kanálem a vnitřní konstrukcí tvořenou z maloformátových cihel. Na roštu byly patrné otisky plochých střešních tašek. Dá se tedy předpokládat, že cihelna byla specializována na výrobu střešní krytiny
Dalším objevem je sklep dřevohliněného domu z roku 1250. Horní části sklepa byly bohužel zničeny v průběhu 14. století. Dům zanikl požárem kolem roku 1300. V domě je patrné několik úprav podlah, poslední tvořily dřevěné desky. Dochovalo se i několik částí shořelých trámů a desek, dokládajících rámovou konstrukci stěn sklepa. Výzkum suterénu nás obohatil o některé konstrukční detaily a řešení, která ve většině ostatních nálezů můžeme jen tušit.4.3.2013