Oprava brněnského hradu Špilberk

Rekonstrukce hradu Špilberk stála skoro miliardu korun v posledních 25 letech. Dalších dvě stě milionů stály úpravy parku a svahů pod hradem. O generální rekonstrukci Špilberku bylo rozhodnuto už v roce 1984 a s menšími přestávkami rekonstrukce pokračuje dodnes. Dnes je opravený téměř celý hrad i okolí.
Největší investice do hradu plynuly v 90. letech, kdy se využila státní dotace 300 milionů korun. Při rekonstrukci se začaly uplatňovat postupy, které byly tehdy novátorské a teprve časem se v oblasti památkové péče staly standardem, jako například používat klasické materiály a původní technologie.
Rekonstrukce navrátí Špilberku podobu nejen vězení a vojenská pevnosti, ale také sídelního hradu moravských šlechticů ve středověku. Jihozápadní prostor hradu byl upraven na depozitář Muzea města Brna, jsou zde vystaveny původní archeologické nálezy. Přestavba této části obdržela v roce 2004 cenu stavby roku Jihomoravského kraje. Obnova hradu a pevnosti Špilberk a jeho parku patří mezi největší památkové akce přelomu 20. a 21. století v Česku.
V březnu bude dokončena práce na jižním křídle a v květnu budou zpřístupněny téměř čtvrtiny opraveného hradu Špilberk. Díky opravám byla objevena ve sklepě bývalé hradní vinárny zazděná místnost o velikosti asi 10 m2.
Městský park pod Špilberkem se revitalizuje podle koncepce neoromantického parku Antonína Šebánka z 60. let 19. století a dnes je z větší části již úspěšně dokončen.26.2.2013